Optický Internet

rýchly optický internet Kráľovský Chlmec, Zatín, Leles, Slovenské Nové Mesto, Boľ, Malý Horeš, Veľký Horeš